PUP…My Alma Mater Forever

Sintang Paaralan
Tanglaw ka ng bayan
Pandayan ng isip ng kabataan
Kami ay dumating nang salat sa yaman
Hanap na dunong ay iyong alay…..
Ang layunin mong makatao
Dinarangal ang Pilipino
Ang iyong aral, diwa, adhikang taglay
PUP aming gabay, paaralang dakila
PUP, pinagpala”
—————————————————
Pix while I was a college stud:
BSInfoTech 4-3 during our Xmas party

Grad pic…..

——————————————————————-
COLLEGE FRIENDS


With Noemi and Jahnays….
Two years after graduation…at noemi’s office.

One thought on “PUP…My Alma Mater Forever

  1. noemi says:

    janice, nice blog!!
    anyway, thanks last friday ha…
    see you around…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s